V naší advokátní kanceláři se Vám bude věnovat

 

Mgr. Tereza Šmicová, advokátka, poskytující právní pomoc jako samostatný advokát.

Tereza Šmicová vystudovala právnickou fakultu v letech 1999 až 2004.  Praxi advokátního koncipienta absolvovala v advokátní kanceláři Sabolová & Co., s.r.o., která úzce spolupracovala s poradenskou společností TACOMA (znalecký ústav – oceňování, daňové poradenství, auditorské služby, účetní a mzdové poradenství atd.). Tereza Šmicová se v této advokátní kanceláři věnovala právu obchodnímu, zejména pak korporátní oblasti a přeměnám obchodních společností, dále občanskému právu, právu nemovitostí a pracovnímu právu.

Tereza Šmicová se ve své advokátní praxi věnuje zejména:

právu nemovitostí (nájmy bytů a nebytových prostor, převody nemovitostí, zastupování u soudu ve sporech týkajících se nemovitostí), 

obchodnímu právu (korporátní právo, příprava a připomínkování smluv, žalob, právních rozborů, asistence při jednáních s protistranou, zastupování u soudu),

občanskému právu (příprava smluv, žalob, právních rozborů, zastupování u soudu)

rodinnému právu (příprava návrhů na rozvod manželství,určení výchovy a výživy nezletilých dětí a vypořádání společného jmění manželů, sepis smluv, žalob, právních rozborů, zastupování u soudu) a

pracovnímu právu (příprava právních rozborů, smluv).